Principis i ètica del projecte

No és pas la nostra intenció redactar un extens tractat sobre normes de comportament i civisme de comunitats. Sobre aquest tema ja hi ha molta literatura i opinions publicades, així que ens limitarem a proposar uns criteris que pensem que són bàsics, per tal que el projecte arribi a bon port i la convivència esdevingui una experiència única i satisfactòria per tots: residents, familiars, amics i visitants.

Una dada estadística.

Només un 10 per cent dels projectes de cohousing que s’inicien arriben a construir-se. Però dels que s’arriben a realitzar, gairebé tots són un èxit i els seus residents manifesten que l’esforç paga sobradament la pena.

El motiu de la primera afirmació és senzill. No és fàcil posar en comú tots els elements, decisions i recursos que es requereixen per executar un projecte d’aquesta índole entre vàries persones que, tot i mostrar interès inicial pel cohousing i els avantatges que comporta, poden tenir opinions, preferències i objectius vitals ben diferenciats. Per aquesta mateixa raó es pot inferir el segon predicat: els grups que arriben fins el final han hagut de superar un bon nombre d’obstacles que, de forma ineludible i quasi imperceptible, els ha cohesionat i els ha preparat per conviure amb garanties. Es perd la por a expressar-se i es generen subtils i depurats mecanismes de consens, escolta activa i treball en equip.

Una comunitat amb valors perdurable en el temps.

L’especulació immobiliària ens ha abocat a una profunda crisi econòmica i social que fa anys que estem patint i de la qual hauríem d’haver aprés, com a mínim, una important lliçó: L’habitatge ha de ser un dret, no un privilegi. No volem que cap de les cases del nostre cohousing sigui adquirida amb finalitats especulatives. Ja hem rebut propostes d’inversió apuntant en aquesta direcció i les hem rebutjat de banda. Volem crear una comunitat rica en persones i en valors humans ferms i duradors. Que les famílies que hi visquin, ho facin amb la convicció de quedar-se per molts anys. Per aconseguir-ho, definirem mecanismes que obstaculitzin l’especulació.

Una comunitat lliure, apolítica i aconfesional.

L’objectiu d’aquest projecte no és crear un club elitista, ni un grup de pressió política, ni mantenir cap vincle religiós o de culte entre nosaltres. Aquestes qüestions queden relegades a l’ambit personal i privat dels individus que en formin part.

Els nostres interessos tenen a veure amb:

  • Cooperació. Compartir és el fonament del nostre projecte. Confiar i recolzar-nos mútuament per compartir recursos, experiències i coneixements.
  • Qualitat de vida. Aquest projecte vol esdevenir eina amb la qual assolir una gran percepció de satisfacció personal.
  • Intel·ligència col·lectiva. Posar en comú les idees augmenta exponencialment la capacitat individual i enriqueix la comunitat.
  • Sostenibilitat. Ens comprometem a prendre decisions conscients que millorin la nostra relació amb el planeta.
  • Salut. Fomentant una vida activa i hàbits d’alimentació saludables. En comunitat és més fàcil!

Les paraules tenen ales

Per assegurar que les bones intencions es mantinguin i superin tots els daltabaixos lògics del temps i les circumstàncies de cada un dels residents, serà de vital importància definir, consensuar i redactar uns estatuts que ens serviran a tots com a marc de convivència, per tal que aquesta sigui el més harmoniosa i respectuosa possible. Els acords recolliran aspectes molt diversos i es revisaran cada cert temps, per adaptar-los, si cal, a la nova realitat de cada etapa del projecte. Evidentment, les activitats privades dels residents —allò que cadascú faci dins de casa seva— no es regularan. Aplicarem el sentit comú per tal de protegir els nostres interessos, no pas per limitar-nos.

Als bombers ens agraden els reptes.

Ho vam deixar palès superant un llarg i exigent procés d’oposició i ho seguim demostrant a diari durant la nostra vida professional. Els bombers ens enfrontem a les dificultats amb determinació. A més, el nostre col·lectiu reuneix un seguit de característiques que el fan molt adequat per assolir amb èxit un objectiu com el que ens proposem: capacitat de treball, coordinació, audàcia, il·lusió, tenacitat i bon humor. D’això que no en falti mai!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *